Produkter

Potatisen odlas både konventionellt ca 27 ha och ekologiskt och KRAV-godkänd ca 8 ha. Valet av sorter sker ur olika aspekter: Avkastning, sjukdomsresistens, färg och form, och inte minst hur den beter sig vid tillagning, mjölig eller fast, gul eller vit och förstås smaklighet. Våra kunder ställer olika krav, storhushåll contra familjehushåll skiljer en hel del. Gensvar från kunder får ofta avgöra sortvalet, men även odlings och avkastningsegenskaperna måste vägas in.

2018-19 har bl.a. följande sorter valts:

Sommarsorter                    Vintersorter                      Ekologiskt odlade    
Solist   King Edward  Melody Maestro    
    Sava  Taisiya  Connect    
   

 Ballerina

 Santera  columbus    

 

Till butikerna ser förpackningarna ut så här. OBS! Gul etikett för konventionellt odlad och vit etikett med KRAV-märke för KRAV-godkänd potatis.

         
         

 

Till ett 20-tal storhushåll och restauranger levereras oftast skalad potatis. Runda små, runda ordinära, skivade, tärnade, strimlade. Allt vaccumförpackat för att hindra mörkfärgning. (Potatisskalet är den suveränt säkraste förpackningen). Förvaring i kyla är ett måste och förbrukning bör ske inom 6 dagar från skalning.