Välkommen

Vi på Nirsgården deltar i en hel del trevliga aktiviteter så som

 

 

"Skördefest i Södra Dalarna den 4-6 september."

Ett arrangemang i hela Dalarna som öppnar för besök hos producenter, restauranger och gårdsbutiker m.m.                Även  i år 2020 kommer en ny potatistavla att skapas hos oss på Nirsgården.

"Matspanarna"

Förskolebarn får komma ut och se hur maten tillverkas. Hos oss tar de upp potatis förstås och får lära sig att koka den och hur nyttig den är.

Matsafari

 

"Fältvandringar"

Traktens odlare samlas för utbyta erfarenheter

 Fältvandring

 

"Försöksodlingar"

Nya sorter prövas i praktiken. Här testas 7 olika sorter.

 Fältförsök

                                                        

 

 

 

2019 års potatistavla, 15 kvm,

skapad av Karl Kruuse från Säter

Besågs av ca 2000 besökare på skördefesten.