Välkommen

Vi på Nirsgården deltar i en hel del trevliga aktiviteter så som

 

 

"Skördefest"

Ett arrangemang i hela Dalarna som öppnar för att besöka producenter, restauranger och                                  gårdsbutiker m.m.

"Matspanarna"

Förskolebarn får komma ut och se hur maten                              tillverkas - hos oss tar de upp potatis förstås.

Matsafari

 

"Fältvandringar"

Traktens odlare samlas för utbyta erfarenheter

 Fältvandring

 

"Försöksodlingar"

Nya sorter prövas i praktiken. Här testas 7 olika sorter.

 Fältförsök